Darcovská SMS správa je správa, ktorú zákazník prijme a ktorá je spoplatnená sumou 2 €. Obdarovaný(OZ NA KONCI SVETA) dostane 96% ceny z každej darcovskej SMS správy. Zákazník, ktorý chce podporiť dobrú vec, musí poslať SMS správu v tvare DMS NKS (DMS medzera NKS) na číslo 877 spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora (O2, Orange, Telekom). Mobilní operátori (O2, Orange, Telekom) odvádzajú 100% z každej darcovskej SMS správy. Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu účtovaná nebude. Viac informácií o mechanizme DMS nájdete na www.donorsforum.sk.

Všetky príspevky získané touto formou budú použité výlučne na úhradu veterinárnych nákladov zvierat zastrešených OZ Na konci sveta. O využití týchto prostriedkov budú darcovia aj verejnosť informovaný na našich stránkach.

ĎAKUJEME FÓRU DONOROV a DARCOM za prejavenú dôveru
tím OZ Na konci sveta 

Nadácia DMS