Zoznam právnických a fyzických osôb, ktorý žiadali o zverejnenie poukázania 2% z dane v roku 2023 TU

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Potvrdenie o zaplatení     Vyhlásenie      

Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti

MILÍ PRIATELIA  A PODPOROVATELIA, DOVOĽUJEME SI UCHÁDZAŤ SA O VAŠU PRIAZEŇ PRI ROZHODOVANÍ O VENOVANÍ 2% Z VAŠICH DANÍ ZA ROK 2023

Údaje o prijímateľovi :

OZ Na konci sveta

Ptrukša 126, 076 77 Ptrukša

IČO : 52 26 43 94

Právna forma : Občianske združenie

Ak ste sa rozhodli pomôcť aj vy, prostredníctvom poukázania vášho podielu zaplatenej dane občianskemu združeniu Na konci sveta, prinášame vám návod, čo musíte urobiť - platí aj v prípade, ak máte posunutý termín na podanie daňového priznania za rok 2023 do 30.06.2024.

1. ZAMESTNANEC

Je potrebné, aby ste do 15. 2. 2024 požiadali svojho zamestnávateľa, o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2023. Váš zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná vaše ročné zúčtovanie a vystaví vám potvrdenie o zaplatení dane, ktoré spolu s vyplneným vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2% (3% ak ste v OZ Na konci sveta vykonávali dobrovoľnícku činnosť v rozsahu min. 40 hod. ročne / so žiadosťou o vystavenie potvrdenia o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti požiadajte na email: pomocnks@gmail.com do predmetu napíšte potvrdenie na 3% z dane/) zaplatenej dane, doručíte najneskôr do 30. 4. 2024 (30. 07. 2024 v prípade odkladu) na Daňový úrad v mieste svojho bydliska, alebo podpísané v euroobale môžete nechať na zbernom mieste.

 2% z dane poukazujú zamestnanci, 3% z dane môžu poukázať zamestnanci vykonávajúci dobrovoľnícku činnosť, ktorí odpracovali v roku 2023 minimálne 40 dobrovoľníckych hodín a majú o tom potvrdenie.

Tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2023 - číselné označenie v ľavom hornom rohu V2Pv21_1

Tlačivo POTVRDENIE o zaplatení dane za rok 2023 - číselné označenie v ľavom hornom rohu V2Pv18_P

Manuál na vyplnenie

Tlačivo Vyhlásenie a Potvrdenie si vytlačíte.

Tlačivo potvrdenie si dáte u svojho zamestnávateľa (ekonómka/účtovníčka) potvrdiť. Resp. môžete požiadať aby Vám ho vystavil (je možné to vytiahnuť z účtovného softvéru. Tí, ktorí ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť a máte na to potvrdenie odporúčame, o tom oboznámiť toho, kto Vám bude vystavovať potvrdenie aby zaškrtol 3%.

Tlačivo Vyhlásenie si môžete vypísať na PC (je to editovateľné .pdf) alebo ručne.

Vypisujete:

01 – Rodné číslo

03 – Priezvisko

04 – Meno

05 – Titul

06 – Ulica

07 – Súpisné/orientačné číslo

08 – PSČ

09 – Obec

10 – Štát

11 – Telefónne číslo

12 – Zaplatená daň – Vypĺňa sa suma z Potvrdenia o zaplatení riadok č.: 24.

 V prípade, že disponujete s potvrdením o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, môžete zaškrtnúť spĺňam podmienky na poukázanie 3% a kópia tohto potvrdenia je súčasťou Vyhlásenia o poukázaní podielu.

13 – Suma do výšky 2 alebo 3%. Vypočítate 2 alebo 3% zo sumy v riadku č.: 12.

14 – Dátum – dávate z potvrdenia od zamestnávateľa riadok 26.

Na spodnej časti strany dáte aktuálny dátum podpisu + Váš podpis.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO + Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (v prípade dobrovoľníka + potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti) odovzdáte osobne alebo poštou na podateľňu Vášho príslušného Daňového úradu podľa miesta bydliska. Alebo to odovzdáte na zberne miesto organizácií.  

 

2. FYZICKÁ OSOBA – ktorá si robí sama DP/nepožiadala o ročné zúčtovanie/ a SZČO

Tu je postup jednoduchší.

Je potrebné, aby ste vo svojom daňovom priznaní vyhlásili, že suma zodpovedajúca 2% (3%)  zaplatenej dane sa má poukázať určenému prijímateľovi:

Daňové priznanie FO typ A - VIII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona – V tejto časti len vypíšte IČO a názov organizácie.

Daňové priznanie FO typ B - XII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona – V tejto časti len vypíšte IČO a názov organizácie.

V prípade ak vypĺňate tlačivo DP elektronický na portály Finančnej správy Vám tieto hodnoty vypočíta automaticky po dvoj kliknutí na príslušné okienko.

 

 

3. PRÁVNICKÁ OSOBA

Je potrebné, aby ste vo svojom daňovom priznaní vyhlásili, že suma zodpovedajúca 1% (2%) zaplatenej dane sa má poukázať určenému prijímateľovi/prijímateľom.

IV. časť - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2%  z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane

Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať vaše 2% práve nám.