VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA OFICIÁLNEJ STRÁNKE PRE PSÍCH PATRÓNOV:

https://www.psipatroni.sk 

Zaujal vás osud niektorého z týraných alebo opustených zvierat, ktoré sme zachránili, chceli by ste im pomôcť, no nemôžete si ich adoptovať ? Patrón je skvelý spôsob, ako sa stať súčasťou ich života.


Množstvo zlomených dušičiek u nás čakajú mesiace až roky na svoje rodiny. My im domov bohužiaľ nikdy úplne nenahradíme, no vďaka Patrónom sa tomu dokážeme aspoň čiastočne priblížiť.

V našej starostlivosti máme dokopy okolo 150 zvierat, čo pozostáva zo zachránených psíkov, mačičiek, koníkov a iných hospodárskych zvierat.
Denno-denne sa pri nich striedame iba 4 ľudia a tak bohužiaľ nie je možné venovať sa popri starostlivosti veľkému počtu z nich. Denne takto stíhame venovať individuálnu lekciu bohužiaľ len párom z nich.

Znamená to, že zvieratká, ktoré nemajú Patrónov, tak nezažijú tieto chvíle ?
- Každému zvieratku od nás sa venujeme individuálne bez rozdielu, pravidelné prechádzky a individuálne lekcie sú samozrejmosťou, avšak nie je to v takých častých intervaloch ako pri tých, ktorí svojich patrónov majú.

Ako sa stať Patrónom?
- Prispejte mesačne sumou aspoň 10 EUR alebo 300 CZK pre dané zvieratko na náš účet.

Do poznámky stačí uviesť meno zvierka

Transparentný účet:
zo SR: SK03 8330 0000 0028 0163 3579
z ČR: 2801633579/2010

Bežný účet pre anonymných dárcov:
Číslo bankového spojenia v EUR : 2201633567/8330
Číslo bankového spojenia v českých korunách: 2201633567/2010
IBAN: SK63 8330 0000 0022 0163 3567
SWIFT / BIC: FIOZSKBAXXX

- Z príspevkov sa hradia nielen pravidelné mesačné náklady, ale aj individuálne hodiny, ktoré venujeme len im. Počas nich budujeme ich charakter pre spokojný a plnohodnotný život, pomocou vopred pripravených cvikov. Pre každé zvieratko máme individuálne nastavený plán, podľa toho, čo potrebuje. Či už je to socializácia, rehabilitácie alebo triky, ktoré im pomáhajú prekonávať svoje strachy. Každá čo i len malá „blbôstka“ je premyslená a cielene vybraná danému zvieratku.
- Tým, že nemáme žiadnych dobrovoľníkov (v našej oblasti o to nie je bohužiaľ záujem), tak sa z danej čiastky platia aj brigádnici, ktorí nám pomôžu a ušetrený čas potom dokážeme venovať danému zvieratku.

Aké sú naše mesačné náklady pre 1 zdravého psíka?
- krmivo pre 20kg psíka (12kg mech granúl) -> 35€
- základná starostlivosť (venčenie, čistenie, kŕmenie, revakcinácia, odčervenie, ...) -> 60€ 
- ochrana proti kliešťom (podľa váhy) -> 7-10€ 

To všetko je dokopy mesačne cca 102€.

Aké zvieratko môžete podporiť?
- Podporiť môžete kohokoľvek osud vás zaujme, od psíka cez mačičku až po koníka.

Stálice, ktoré sú u nás už viac ako 2 roky:

Stálice, ktoré sú u nás už viac ako 1 rok:

Iné psíky, ktoré svojho Patróna potrebujú:

 

Zachránené kone, ktoré potrebujú Patróna potrebujú:

Ak ste si zvolili psíka, ktorého chcete podporovať, tak prispejte na náš účet sumu 10€ alebo 300kč a do poznámky napíšte VA a meno psíka.

zo SR: SK03 8330 0000 0028 0163 3579
z ČR: 2801633579/2010
poznámka: VA - meno psíka

Ďakujeme.
❤❤❤