search

MAYDAY

Mayday sa narodila s deformitou chrbta, ktorá bráni jej využitiu na jazdenie, či ťah. Keď bola dosť stará na odstavenie majiteľku je darovala na veterinu, kde slúžila ako školský kôň na učenie pre študentov. Pri znižovaní stavov mala byť Mayday utratená a keďže okrem hrbu je úplne zdravá ujali sme sa jej.

Mayday má doslova psiu povahu. Je to prerastené dobráčisko ideálne ako spoločník k iným koňom. Je zdravá a mladá, zvyknutá na vonkajšie ustajnenie Mayday spolu s Margot ostali zatial v starostlivosti Malej farmy Košice do doby, kým dostaviame konské kapacity v centre